PRODUCTOVERZICHT

BIOSYM-ENDO

is een visiculair-arbusculaire (VA)-Mycorrhiza (Endo-Mycorrhiza) gebonden aangebroken kleikorrels als drager. BIOSYM-ENDO is een puur biologisch product. De schimmelsporengaranderen voor 80 % van de bomen, struiken, heersters en grassen een betere beworteling. Het wortelvolume wordt vergroot tot wel 700%. Door de drager zijn ze gemakkelijk te verwerken en direct bij de plant te geven, zoals bij het planten of verplanten van bomen en struiken en bij de aanleg van gazons. Ook in bestaande situaties is de Mycorrhiza aan te brengen door middel van injecteren of door toevoeging bij graszaad in doorzaaimachines.

BIOSYM-ENDO-NL.pdf BIOSYM-ENDO-NL.pdf
Size : 63.873 Kb
Type : pdf

BIOSYM-ENDO-DIP

is een visiculair-arbusculaire (VA)-Mycorrhiza (BIOSYM-ENDO) gebonden aan gebroken kleikorrels als drager, vermengd met een gel. Het product is geschikt om planten met naaktwortels te dompelen(bijvoorbeeld rozen of haagbeplanting). Ook is het geschikt om te gebruiken bij stekken.

BIOSYM-ENDO-DIP-NL.pdf BIOSYM-ENDO-DIP-NL.pdf
Size : 64.609 Kb
Type : pdf

BIOSYM-ECTO

is een ectomycorrhiza-entstof op basis van in de natuur voorkomende   ectomycorrhizaschimmels. Deze schimmels zijn gehecht aan een in-water-oplosbaar poeder. BIOSYM-ECTO is een biologisch werkzame bodemhulpstof die door symbiosevorming de plant helpt om in de grond beschikbare voedingstoffen beter op te nemen, evenals om droogteperiodes beter te doorstaan en aanvallen door ziektekiemen beter af te weren. Aantasting van de wortels door Phytophtora, Fusarium, Rhizoctonia of Pythium wordt verminderd.

Het product kan gebruikt worden om direct bij het planten bij de plantwortels te geven door het te vermengen met vermenging met zand en turf.  Voor nabehandling van bomen en planten kan dit product opgelost worden in water, waarna het geinjecteerd kan worden bij de wortels. Tevens kan het gebruikt worden om het over stek- of plantbedden te sprayen en daarna in te werken (alleen geschikt voor buitengebruik, niet voor gebruik in kassen).

BIOSYM-ECTO-NL.pdf BIOSYM-ECTO-NL.pdf
Size : 66.761 Kb
Type : pdf

BIOSYM-ECTO-DIP

is een ectomycorrhiza-entstof op basis van in de natuur voorkomende ectomycorrhizaschimmels. Het is een dompelpreparaat en bevat een in-water-oplosbaar gel poeder met daaraan gehechte sporen. Het is geschikt om de wortels van planten met naaktwortelsals bos of solitair in het mengsel te dompelen en daarna in te planten.

BIOSYM-ECTO-DIP-NL.pdf BIOSYM-ECTO-DIP-NL.pdf
Size : 63.896 Kb
Type : pdf

FLORAQUAT-GEL®

is een kationische watervasthoudende hydrogel in de vorm van gelkorrels. FLORAQUAT-GEL heeft de speciale eigenschap om water en de daarin opgeloste voedingsstoffen tijdelijk te kunnen vasthouden in afwachting van opname door de plant. Wanneer het gehalte aan vocht en voedingsstoffen in de (pot)grond afneemt door verdamping en opname door de plant, stelt FLORAQUAT-GEL het geabsorbeerde water met voedingsstoffen opnieuw ter beschikking van de plant. Toepassen bij planten, potgrond of bodem.

FLORAQUAT-GEL-NL.pdf FLORAQUAT-GEL-NL.pdf
Size : 56.79 Kb
Type : pdf

 BIOSYM-KRUIDENEXTRACT

is een gefermenteerd kruidenextract en bevat 400-500 milj. micro-organismen per ml. Het wordt ingezet in de land- en tuinbouw, veeteelt, lucht- en waterzuivering. In de land- en tuinbouw wordt het ingezet om via bladbespuiting de bodembiologie weer op peil te brengen en daardoor gezondere gewassen met een hogere biomassa voort te brengen. Ook in de veeteelt zorgt het door besproeien van het veevoer voor een betere vertering van het voer. Hierdoor ruikt de mest of gier als vochtige aarde. Ook bij aanbrengen op organische mest, samen met steenmeel, is deze binnen 4 tot 6 weken omgezet in rijpe mest. Het kan ook ingezet worden om de zuurtegraad van de bodem naar beneden te brengen (uitsluitend via bladbemesting)